Activități și rezultate

  Activități

  A1: Activități de management

  A2: Activități de diseminare

  A3: Activități de evaluare internă

  A4: Activități de pilotare

  A5: Cadru de cooperare și comunicare

   

  Rezultate:

  - rapoarte și evaluari pe parcurs privind formarea învățământului vocațional în domeniul ingineriei mediului și al managementului deșeurilor, rapoarte despre abordările și metodele de ultimă generație și specificarea celor mai bune practici privind utilizarea TIC în formarea vocațională la nivel european;

  - curricula modernă și cursuri inovatoare despre ingineria mediului și managementul deșeurilor pe baza analizelor de necesitate și luând în considerare rapoartele despre cele mai bune practici.

  - crearea unei platforme de conținut pentru a furniza toate materialele Open Learning (texte, prezentări, multimedia, obiecte 3D) pentru cursuri și toate rezultatele proiectului;

  - un mediu educațional în lume virtuală 3D bazat pe joc, care are capacități de învățare inovatoare, precum și scenarii de învățare aplicate. Diferite jocuri 3D proiectate în mediul virtual constituie un alt rezultat, precum și ghidurile utilizatorilor.


  Project title: Improve the Efficiency and the Attractiveness of Environmental Engineering and Waste Management Training with Game Based Virtual Reality
  Project code: 2019-1-SK01-KA202-060790
  This project has been founded with support from the European Commission. The European commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the national agency and commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
  Titlul proiectului: Îmbunătățirea eficienței și atractivitatea ingineriei de mediu și a pregătirii în gestionarea deșeurilor cu realitatea virtuală bazată pe joc.
  Cod proiect: 2019-1-SK01-KA202-060790
  Acest proiect a fost fondat cu sprijinul Comisiei Europene. Sprijinul comisiei europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, reflectă doar opiniile autorilor, iar agenția și comisia națională nu pot fi responsabile pentru nicio utilizare care poate fi făcută din informațiile oferite.
  Projektový názov: Vylepšenie aktraktivity a efektívnosti vo výučbe Environmentálneho Inžinierstva a Odpadového Hospodárstva prostredníctvom herného plánu vo virtuálnej realite.
  Projektový kód: 2019-1-SK01-KA202-060790
  Tento projekt je financovaný vďaka podpore Európskej komisie. Podpora vytvorenia tejto publikácie zo strany Európskej komisie nie je schválením obsahu, ktorý odráža iba názory autorov, a národná agentúra a komisia nemôžu byť brané na zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.
  Titolo del progetto: Improve the Efficiency and the Attractiveness of Environmental Engineering and Waste Management Training with Game Based Virtual Reality.
  Codice progetto: 2019-1-SK01-KA202-060790
  Il progetto è stato finanziato con il sostegno della Comunità Europea. Il sostegno della Comunità Europea per la produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione dei contenuti che riflette il punto di vista dei soli autori, e l'agenzia nazionale e la comunità europea non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.
  Τίτλος έργου: Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ελκυστικότητας της περιβαλλοντικής μηχανικής και της διαχείρισης της διαχείρισης αποβλήτων με εικονική πραγματικότητα που βασίζεται στο παιχνίδι
  Κωδικός έργου: 2019-1-SK01-KA202-060790