VR-WAMA - Zlepšite efektivitu a atraktívnosť školení v oblasti environmentálneho inžinierstva a odpadového hospodárstva pomocou virtuálnej reality založenej na hrách
OTVORENÉ VZDELÁVACIE ZDROJE

    Užitočné príručky, ktoré vám pomôžu navrhnúť a implementovať vaše vlastné vzdelávacie aktivity    Pokyny na vytvorenie účtu a pripojenie v 3D svete

    TENTO PROJEKT JE FINANCOVANÝ VĎAKA PODPORE EURÓPSKEJ KOMISIE. PODPORA VYTVORENIA TEJTO PUBLIKÁCIE ZO STRANY EURÓPSKEJ KOMISIE NIE JE SCHVÁLENÍM OBSAHU, KTORÝ ODRÁŽA IBA NÁZORY AUTOROV, A NÁRODNÁ AGENTÚRA A KOMISIA NEMÔŽU BYŤ BRANÉ NA ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK POUŽITIE INFORMÁCIÍ OBSIAHNUTÝCH V TEJTO PUBLIKÁCII.

    © 2022 Your Company. All Rights Reserved.