VR-WAMA - Zlepšite efektivitu a atraktívnosť školení v oblasti environmentálneho inžinierstva a odpadového hospodárstva pomocou virtuálnej reality založenej na hrách
OTVORENÉ VZDELÁVACIE ZDROJE

  INFORMÁCIE O PROJEKTE


  Cieľom projektu VR-WAMA je reagovať na pretrvávajúce a naliehavé potreby rastúcich sektorov environmentálneho inžinierstva a odpadového hospodárstva s cieľom rozvíjať vysokokvalifikovaných OVP študentov so skvelými zručnosťami a spôsobilosťami. Študenti sú schopní plniť potreby, ktoré sa vyžadujú od špecializovaných odborníkov. V tomto smere je cieľom projektu vyvinúť inovatívny, najmodernejší a efektívny rámec odbornej prípravy, ktorý pomôže študentom OVP lepšie a viac sa učiť. Cieľom je zároveň podporiť učiteľov učiť efektívnejšie túto náročnú oblasť environmentálneho inžinierstva a odpadového hospodárstva a prezentovať ju atraktívne a pokrokovo.

  Projekt pomáha zvyšovať kvalifikáciu, odborné znalosti a zručnosti študentov, a tým zvyšovať ich schopnosť zamestnať sa a budovať kariéru v oblasti environmentálneho inžinierstva.

  Ak máte záujem navštíviť 3D svet alebo sa o projekte dozvedieť viac, navštívte hlavnú webovú stránku projektu tu: https://vr-wama.eu/

  TENTO PROJEKT JE FINANCOVANÝ VĎAKA PODPORE EURÓPSKEJ KOMISIE. PODPORA VYTVORENIA TEJTO PUBLIKÁCIE ZO STRANY EURÓPSKEJ KOMISIE NIE JE SCHVÁLENÍM OBSAHU, KTORÝ ODRÁŽA IBA NÁZORY AUTOROV, A NÁRODNÁ AGENTÚRA A KOMISIA NEMÔŽU BYŤ BRANÉ NA ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK POUŽITIE INFORMÁCIÍ OBSIAHNUTÝCH V TEJTO PUBLIKÁCII.

  © 2022 Your Company. All Rights Reserved.