VR-WAMA - Zlepšite efektivitu a atraktívnosť školení v oblasti environmentálneho inžinierstva a odpadového hospodárstva pomocou virtuálnej reality založenej na hrách
OTVORENÉ VZDELÁVACIE ZDROJE

  V archívnom súbore "SCRIPTS.rar" nájdete niekoľko skriptov z našich realizovaných scenárov, ktoré si môžete preštudovať a použiť pri vlastnej tvorbe. Pred ich použitím by ste sa mali oboznámiť so skriptovacím jazykom LSL.

 • Prezentačný panel
 • Prototyp postavy NPC
 • Aktivita kvízu (prostredníctvom HUD)
 • Kvízová aktivita s dvoma možnými odpoveďami
 • Zodpovedajúca činnosť
 • HUD Prvok pre dialógy

 • Stiahnite si súbor SCRIPTS (.rar)


  TENTO PROJEKT JE FINANCOVANÝ VĎAKA PODPORE EURÓPSKEJ KOMISIE. PODPORA VYTVORENIA TEJTO PUBLIKÁCIE ZO STRANY EURÓPSKEJ KOMISIE NIE JE SCHVÁLENÍM OBSAHU, KTORÝ ODRÁŽA IBA NÁZORY AUTOROV, A NÁRODNÁ AGENTÚRA A KOMISIA NEMÔŽU BYŤ BRANÉ NA ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK POUŽITIE INFORMÁCIÍ OBSIAHNUTÝCH V TEJTO PUBLIKÁCII.

  © 2022 Your Company. All Rights Reserved.