VR-WAMA - Zlepšite efektivitu a atraktívnosť školení v oblasti environmentálneho inžinierstva a odpadového hospodárstva pomocou virtuálnej reality založenej na hrách
OTVORENÉ VZDELÁVACIE ZDROJE

    TENTO PROJEKT JE FINANCOVANÝ VĎAKA PODPORE EURÓPSKEJ KOMISIE. PODPORA VYTVORENIA TEJTO PUBLIKÁCIE ZO STRANY EURÓPSKEJ KOMISIE NIE JE SCHVÁLENÍM OBSAHU, KTORÝ ODRÁŽA IBA NÁZORY AUTOROV, A NÁRODNÁ AGENTÚRA A KOMISIA NEMÔŽU BYŤ BRANÉ NA ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK POUŽITIE INFORMÁCIÍ OBSIAHNUTÝCH V TEJTO PUBLIKÁCII.

    © 2022 Your Company. All Rights Reserved.